Home

 

 www.Arie Kerkman.eu

 

               Deutsch

Welkom op deze site,

 

Mijn naam is Arie Kerkman, geboren in 1961 te Zandvoort, sinds 2008 woonachtig in het Duitse Goch, vlak over de grens bij Gennep en reeds in 1995 lid geworden van de VVD. Vanaf 2008 ben ik verbonden aan de afdeling Gennep en was aldaar van mei 2014 tot mei 2016 secretaris in het bestuur. De VVD Gennep is in mei 2016 opgegaan in de VVD Maasland, een lokaal netwerk gevormd uit de afdelingen: Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Venray.

In maart 2014 ben ik tevens lid geworden van de Duitse liberale partij FDP in Goch. Door het bestuur ben ik voorgedragen en door de ledenvergadering op 18 april 2015 gekozen tot voorzitter van de FDP Goch.

In mei 2016 ben ik gevraagd lid te worden van het thematisch netwerk grensoverschrijdende samenwerking van de VVD Regio Zuid en ben in die hoedanigheid, na dit aldaar gepresenteerd te hebben, benoemd als coöpterend bestuurslid van de FDP Regio Niederrhein, omzodoende aan beide zijden van de grens actief te kunnen handelen en meedenken.

 

Naar aanleiding van perikelen rondom het sluiten van een veel gebruikte, niet officiële grensovergang tussen Gennep en Goch in 2013, hebben de VVD en FDP van de desbetreffende gemeenten elkaar benaderd voor overleg hieromtrent.

Mede daardoor zijn er meerdere bezoeken heen en weer geweest, maar ook voor het aangaan van verdere grensoverschrijdende samenwerking. Bij het bezoek van de VVD aan de FDP begin 2014, waarbij ik ook aanwezig was, werd ik benaderd voor een plaats op de kieslijst bij de gemeenteraadsverkiezing in Goch in mei 2014.

 

De speerpunten waarmee ik die campagne ben in gegaan waren: grensoverschrijdende samenwerking, infrastructuur, stadsontwikkeling en verkeer, waarbij de oprichting van grensoverschrijdend openbaar vervoer en het onderzoeken van een mogelijk nieuwe grensovergang voor personenauto's tussen Gennep en Goch bovenaan stonden. Een verder doel was de contacten tussen de grensgemeenten en eventueel ook de grensregio's (Noord-Limburg, Oost-Gelderland en Kreis Kleve) mede te intensiveren.

Vandaar luidde mijn slogan: "open grenzen, zonder barrières!".   

 

Bij deze gemeenteraadsverkiezing op 25 mei 2014 heeft de FDP Goch helaas 1 van de 3 raadszetels verloren, zodat ik – op plaats 5 van de kieslijst – niet in de raad gekozen ben. Wel steun ik als commissielid de FDP in de gemeenteraad en heb zitting in de commissies sociale zaken en sport, en plaatsvervangend in de commissie ruimtelijke ordening. 

Om meer inzicht te krijgen in de materie en deze in te kunnen zetten in de commissies in Goch, neem ik deel aan bepaalde FDP-NRW-commissies, die het bestuur en de fractie van de FDP in het parlament van Nordrhein-Westfalen van advies voorzien.

Op 15 maart 2018 heeft de Kreistag in Kleve mij benoemd als lid in de commissie milieu en structuurplanning voor de FDP fractie in Kreis Kleve, nadat de fractie mij gevraagd had deze funcite over te nemen.

 

Op 19 maart 2014 en op 21 maart 2018 heb ik deelgenomen aan de Nederlandse gemeenteraads-verkiezingen op de kieslijst voor de VVD Gennep. 

Voor de verkiezing van het Europees Parlement op 22 mei 2014 was ik lid van het campagneteam van de kandidaat uit de provincie Limburg. Derhalve ook het logo van de Europese liberale partij ALDE bovenaan deze website.

Op 18 maart 2015 stond ik als VVD kandidaat voor de Provinciale Staten verkiezing in de provincie Limburg op de kieslijst.

 

In de komende tijd wil ik mij blijven inzetten de VVD en de FDP te ondersteunen bij verdere ontwikkelingen, zoals bij de officiele Cross-border samenwerking tussen de zes grensgemeenten, waarin Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze zitting hebben. Verder zet de FDP Kreis Kleve zich in voor de reactivering van de spoorlijn tussen Kleve en Nijmegen, waarvoor regelmatig overleg plaatsvindt met de beide liberale partijen D66 en de VVD, wat coördinatie vergt.

Ik hoop als intermediair, met behulp van mijn kennis van zowel de Nederlandse als de Duitse taal, -denkwijze en -mentaliteit, de partijen van nut te kunnen zijn en de samenwerking te kunnen bevorderen.

 

Na de middelbare school heb ik gekozen voor een militaire loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht en heb bij defensie nog diverse voortgezette opleidingen gevolgd. Het grootste gedeelte van mijn tijd bij de Luchtmacht heb ik in Duitsland doorgebracht, in Blomberg en op Ramstein Air Base nabij Kaiserslautern.

In 2009 heb ik Defensie voortijdig verlaten en werk nu voor Buitenlandse Zaken in Düsseldorf.

 

Met vriendelijke liberale groet,

 

Arie Kerkman