News VVD

 

 www.Arie Kerkman.eu


BERICHTEN VAN EN OVER DE VVD-GENNEP:


VVD EN FDP BRENGEN BEZOEK AAN TRAINING BASE OP LUCHTHAVEN IN WEEZE


08-09-2017 – De regionale themacommissie grensoverschrijdende samenwerking van de VVD regio Zuid en de FDP Kreis Kleve nodigden hun leden uit voor een bezoek aan de Training Base op het luchthaventerrein in Weeze (D), in het kader van grensoverschrijdende openbare orde en veiligheid, een liberaal standpunt.


De Training Base Weeze GmbH &Co.KG is een multidisciplinaire Trainingscampus waar hulpdiensten verschillende scenario’s trainen. Met een oppervlakte van ruim 38 ha is dit oefenterrein een van de grootste oefenterreinen voor hulpdiensten in Europa. Ook Nederlandse brandweerkorpsen en andere hulpdiensten oefenen hier.


De Base is gelegen op een voormalige Royal AirForce vliegbasis, waardoor men over een zeer complete infrastructuur waartoe een school, een zwembad, een snelwegdeel van meer dan 200 meter, meerdere spoorwegdelen met personen-en ketelwagons, een tankstation met tankwagen en een complete woonwijk met meer dan 100 woningen behoren. Daarnaast beschikt men over diverse voorrangsvoertuigen en een bonte verzameling voertuigen voor gebruik als ensceneringmateriaal. Door deze uitgebreide mogelijkheden in combinatie met een veelheid aan geprepareerde objecten en uitgewerkte verhaallijnen is het centrum geschikt voor alle disciplines en alle niveaus. Van inzetoefening tot strategische coördinatie van de bestrijding van de gevolgen van een ramp.
ARIE KERKMAN GASTBESTUURSLID FDP NIEDERRHEIN


21-05-2016 - Het Gennepse VVD lid Arie Kerkman is tijdens de afgelopen bestuursvergadering van de FDP Niederrhein benoemd tot ‘gastbestuurslid’ vanuit de VVD. Een nieuwe functie bij onze liberale zusterpartij om de samenwerking tussen FDP Niederrhein en VVD regio Zuid te versterken. Binnen de VVD regio Zuid is Arie Kerkman tevens lid van het grensoverschrijdend netwerk dat de contacten moet onderhouden met onze zusterpartijen in Duitsland en België.


Op uitnodiging van Dietmar Brockes, voorzitter van de FDP Niederrhein en parlementslid in Nordrhein-Westfalen, waren Jacques Michel Bloi en Arie Kerkman van het grensoverschrijdend netwerk van de VVD regio Zuid als gasten aanwezig bij de bestuursvergadering van de FDP Niederrhein. Tijdens de vergadering gaven zij uitleg over de nieuwe structuur van de VVD en werd gesproken over een betere samenwerking tussen de FDP Niederrhein en de VVD regio Zuid.


Er werd onder andere afgesproken om veel meer informatie en kennis onderling uit te wisselen. Een voorbeeld hiervan zijn de actuele ontwikkelingen van Greenport Venlo. Voor Dietmar Brockes is een verdere samenwerking op politiek en bestuurlijk niveau een belangrijke meerwaarde van de contacten tussen FDP en VVD. “Wij kunnen veel van elkaar leren en elkaar versterken aan beide kanten van de grens, zowel in de politiek als binnen de partij”, aldus Dietmar Brockes.


Gedurende de bespreking werd men zo enthousiast, dat spontaan werd voorgesteld een ‘gastbestuurspost’ te creëren om de contacten met de VVD regio Zuid te onderhouden. Arie Kerkman gaat deze functie bekleden, ervaring heeft hij op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Hij is sinds vele jaren betrokken bij de VVD Gennep, waar hij de contacten onderhoud met de Duitse liberalen in Kreis Kleve. Daarnaast is hij voorzitter van de FDP in Goch, in die hoedanigheid ook automatisch lid van het bestuur van de FDP Kreis Kleve. Politiek is hij actief betrokken als commissielid in de gemeenteraad van Goch en in werkgroepen van de FDP in het deelstaatparlament in Düsseldorf. ONTWIKKELINGEN INZAKE GRENSOVERGANG GENNEP-HOMMERSUM


17-12-2015 - In april 2015 zijn er door de Gennepse CDA-fractie schriftlijke vragen gesteld over de grensovergang Veedijk-Huyskensstraße (Hommersum). In de beantwoording van deze schriftelijke vragen door het college van Burgemeester & Wethouders van Gennep is aangegeven dat het college niet van plan was om op korte termijn in overleg te treden met de Duitse collega's over het openstellen van de grensovergang Veedijk voor gemotoriseerd verkeer.

Inmiddels heeft, mede op verzoek van de Stadt Goch, op 21 oktober 2015 een overleg plaatsgevonden tussen de Stadt Goch, Landesbetrieb StrassenNRW en de gemeente Gennep, inzake deze grensovergang.


De aanleiding van dit overleg was de slechte constructieve staat van de brug over de Kendel ter hoogte van de grensovergang. De slechte staat van de brug is mede veroorzaakt door de aanwezigheid van enkele grote bomen die tegen de brug aandrukken. Binnen enkele jaren dient de brug vervangen te worden door StrassenNRW. De brug is namelijk niet meer te renoveren.

In het overleg is besproken of de brug vervangen dient te worden door een nieuwe fiets/wandelbrug of door een brug waarover ook gemotoriseerd verkeer toegestaan wordt. Dit laatste is namelijk een nadrukkelijke geuite wens van enkele bewoners van Hommersum en de belangenvereniging "Pro Grüne Grenze".

Naar verwachting van de gemeente Gennep is er zeer weinig draagvlak onder de bewoners van de Veedijk en Hommersumseweg voor het openstellen van de grensovergang voor gemotoriseerd verkeer.


De Duitse FDP en de lokale partij "Bürger Forum Goch" (BFG) hebben een gemeenschappelijke aanvraag ingediend voor openstelling van de grensovergang voor gemotoriseerd verkeer, welke tijdens de raadsvergadering op 15 december 2015 is besproken. Vrijwel de gehele raad van de Stadt Goch sprak zich onder bepaalde voorwaarden positief uit over het voornemen.

Het gemeentebestuur in Goch heeft kennis kunnen nemen van een Raadsinformatiebrief d.d. 8 december 2015 van het college van Burgemeester & Wethouders van Gennep, waarin wordt gesproken over de vele negatieve consequenties van het openstellen van de grensovergang voor gemotoriseerd verkeer en is het college van mening dat de grensovergang een fiets/voetgangerbrug moet blijven. Door dit standpunt van Gennep ziet het gemeentebestuur van Goch af van het in behandeling nemen van de aanvraag van FDP en BFG.


Mocht de gemeenteraad van Gennep desondanks toch wensen in te zetten op het vervangen van de huidige Kendelbrug die geschikt is voor gemotoriseerd verkeer, zal de Stadt Goch de aanvraag van de FDP en BFG alsnog in behandeling nemen. De VVD Gennep zal dit thema in de commissie Ruimte en Economie op de agenda laten zetten.


Kendelburg

in HommersumFoto:

Gottfried Evers


GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING: VVD-ER NIEUWE VOORZITTER FDP GOCH


18-04-2015 - Het mag wel worden gezien als een voorbeeld van goede grensoverschrijdende samenwerking: op zaterdag 18 april 2015 is Arie Kerkman namelijk gekozen tot nieuwe voorzitter van de FDP Goch. Op zich klinkt het niet als nieuws, maar wel als je weet dat Arie daarnaast ook actief lid is van de VVD Gennep als secretaris van onze Nederlandse liberale afdeling.


Vol enthousiasme heeft Arie Kerkman zijn benoeming door de leden van

de Ortsverband FDP Goch aanvaard: ‘Het is een eer om als Nederlander

de voorzitter te mogen zijn van een Duitse afdeling van een belangrijke

liberale partij, de FDP Goch. De afgelopen jaren heb ik ervaring mogen

opdoen in de lokale politiek van Goch en was ik ook verkiesbaar tijdens

de Kommunalwahlen. Nu wil ik vanuit mijn nieuwe functie als voorzitter

de FDP Goch verder op de kaart zetten, de mensen nog beter bereiken

met ons liberaal geluid en de grensoverschrijdende samenwerking

verdiepen.’


Tijdens de ledenvergadering waar vanuit de VVD Gennep beide raadsleden Janine van Hulsteijn en Holger Rodoe aanwezig waren werd afscheid genomen van het voltallige bestuur en werd een nieuw bestuur gekozen. Naast Arie Kerkman als voorzitter zijn gekozen Peter Hohl tot vicevoorzitter, Edith van der Bijl als penningmeester en Renate Kaiser als secretaris.


Namens het bestuur en de fractie van de VVD Gennep wensen wij de FDP Goch veel succes met het nieuwe bestuur!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PETITIE TEGEN HET DUITSE TOLVIGNET


13-03-2015 - Vandaag heeft de Limburgse VVD-fractie gezamenlijk met de NRW FDP-fractie in Venlo een petitie tegen het Duitse tolvignet voor buitenlandse automobilisten gelanceerd.


De eerste handtekeningen zijn gezet door Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD), Dietmar Brockes (FDP-parlementariër in Nordrhein-Westfalen) en Twan Beurskens (Limburgs gedeputeerde Economische Zaken).


VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker: “Dit vignet is rampzalig voor de bewoners in de grensregio, discriminerend en kost bovendien meer dan het oplevert. De Nederlandse automobilist is zo de melkkoe voor de Duitse schatkist, alleen omdat hij een gele i.p.v. witte kentekenplaat heeft".


Op 26 maart staat het wetsvoorstel over het tolvignet geagendeerd in de Bondsdag. Hoewel er al veel protest tegen is geweest en de Europese Commissie grote twijfels heeft of het vignet in lijn is met Europees recht, blijft de Bondsregering er koppig aan vasthouden. Ook de Duitse Bondsraad uitte grote bedenkingen, maar daarmee is het wetsvoorstel dus nog niet van tafel.
FDP und VVD Politici geven in Venlo het startteken voor de petitie.             Open grenzen, zonder barrières!


Ook online ondertekenen


“Het plan blijft onbestaanbaar in een Europa zonder binnengrenzen. Daarom gaan wij nu tot een ultieme actie over” aldus Van den Akker. “VVD en FDP willen zoveel mogelijk handtekeningen ophalen, zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde van de grens.”


Dietmar Brockes (FDP) vreest dat het MKB in de grensregio heel veel last krijgt door het vignet. “Je gaat zo even de grens over om boodschappen te doen of van je vrije tijd genieten. Met deze tolplannen zullen veel bewoners zich bedenken of ze zo vaak even de grens over gaan. En minder Nederlandse klanten betekent minder omzet voor ons midden en kleinbedrijf”.


De petitie, die ook online kan worden ondertekend op http://stopduitstolvignet.petities.nl/, wordt dit voorjaar aangeboden aan de Bondsdag, de Bondsraad en de Duitse verkeersminister Dobrindt in Berlijn.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VVD BEZOEKT CNC: UITBREIDING GOED VOOR MILIEU!


18-02-2015 - In de afgelopen vergadering van de raadscommissie Ruimte en Economie werd onder andere gesproken over een uitbreiding bij CNC Grondstoffen B.V. in Milsbeek. Om naast het raadsvoorstel ook een indruk te kunnen krijgen van de feitelijke situatie ter plaatse heeft ons raadslid Holger Rodoe een afspraak gemaakt voor een werkbezoek. Wij maken gebruik van de gekregen informatie om de overige fracties die in de commissie nog twijfelden van de noodzaak van deze plannen te overtuigen.V.l.n.r.:

Jan Jansen,

Holger Rodoe,

Arie Kerkman,

Marian de Bruijn-Struijk

Op maandag 16 februari zijn daarom zes VVD vertegenwoordigers op bezoek gegaan bij CNC Grondstoffen om in gesprek te gaan met directeur Tom van Wijk en Jan Jansen, lid van het managementteam. Door een presentatie en een film hebben wij een goed overzicht gekregen van de producten die CNC Grondstoffen maakt. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de plannen voor een uitbreiding in Milsbeek. CNC Grondstoffen heeft in Nederland twee grote verwerkingsbedrijven, in Milsbeek en in Moerdijk. In Moerdijk worden de grondstoffen (paardenmest, kippenmest, stro en gips) verwerkt tot het eerste tussenproduct. Ruim de helft van dit product blijft in Moerdijk en wordt daar verder verwerkt tot het eindproduct. Maar een overgroot deel van de andere helft wordt ter verwerking dagelijks met vele vrachtauto’s naar Milsbeek vervoerd.


De champignonteelt in Nederland staat sinds een aantal jaren zwaar onder druk. Veel agrarische ondernemers hebben moeite om hun hoofd boven water te houden als het rendement per m2 niet wordt verhoogd. Deze productieverhoging kan alleen worden gerealiseerd als de teelt wordt gestart met een kwalitatief hoogstaand product. CNC wil met deze trend meegaan en hun klanten ondersteunen. Een beter product van CNC kan ontstaan als dit in het productieproces meer dagen tijd heeft om zich te ontwikkelen. Dit is de belangrijkste reden om op korte termijn een uitbreiding in Milsbeek te realiseren. Alhoewel er kwantitatief dus geen stijging zal plaatsvinden van de productie bij CNC, zal er kwalitatief een grote vooruitgang plaatsvinden bij het eindproduct. Een ontwikkeling die CNC een betere concurrentiepositie en meer toekomstbestendigheid voor het bedrijf biedt. Daarnaast is de uitbreiding van essentieel belang in het voortbestaan van de Nederlandse champignonteelt.


Belangrijk aandachtspunt tijdens het bezoek van de VVD was het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van CNC. Door het tussenproduct naast in Moerdijk ook in Milsbeek te gaan produceren ontstaan er veel voordelen voor de maatschappij. Voor de inwoners in gemeente Gennep zijn de belangrijkste voordelen:

  • Minder vrachtauto’s over de Rijksweg door Milsbeek (van 150 tot 60 per dag)
  • Nieuwe werkgelegenheid in de nieuwbouw van de eerste fase
  • Betere gebiedsinpassing in overleg met de direct omwonenden
  • Minder stankoverlast voor de direct aanwonenden aan de Onderkant en de Potkuilen door een hogere schoorsteen.


Oudere inwoners van de gemeente Gennep hebben wellicht nog negatieve herinneringen aan stankoverlast in de zeventiger jaren door het produceren van het tussenproduct uit fase één. CNC heeft in de uitbreidingsplannen rekening gehouden met deze nadelen en zal deze door verhoging van de bestaande schoorstenen en een interne luchtzuivering zo goed mogelijk opvangen. Met deze techniek is het in Moerdijk gelukt om hetzelfde product te produceren zonder enige klachten van omwonenden.


Na afloop van de presentatie konden de VVD vertegenwoordigers tijdens een rondleiding over het terrein en een bezichtiging van de productietunnels zelf vaststellen, dat de geur binnen in de gebouwen blijft en zal blijven.


De VVD is blij dat deze belangrijke werkgever in de gemeente Gennep met een grote investering het milieu wil verbeteren en het eigen bedrijf toekomstbestendig wil maken. Met deze plannen kiest CNC ook voor de toekomst bewust voor Milsbeek en de gemeente Gennep. Dat is in belangrijke mate goed voor de werkgelegenheid en lokale economie. De VVD is van mening dat CNC een juiste koers vaart binnen de gestelde wettelijke kaders en zelfs de mogelijkheden openhoud om ook in de toekomst aan deze en nieuwe wettelijke kaders te kunnen voldoen. De VVD zal daarom voor het raadsvoorstel stemmen en bewust voor behoud van CNC in Milsbeek kiezen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BESTUUR VVD GENNEP UITGEBREID MET 3 NIEUWE GEZICHTEN


V.l.n.r.:

Marian de Bruijn-Struijk,

José Roovers,

Berno Schouten,

Antoon Rodoe,

Arie Kerkman


09-05-2014 - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Gennep op donderdag 8 mei stond naast de gebruikelijke onderwerpen ook de uitbreiding van het bestuur van de afdeling op de agenda.

Naast de voorzitter Marian de Bruijn en de penning-meester José Roovers heeft de Ledenvergadering besloten het bestuur uit te breiden met Berno Schouten (algemeen bestuurslid), Antoon Rodoe (vice-voorzitter en portefeuille communicatie) en Arie Kerkman (secretaris).

Voor algemene zaken over de VVD Gennep kunt u altijd terecht bij ons bestuur via bestuur@vvdgennep.nl


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ONZE MAN IN GOCH: ARIE KERKMAN


09-05-2014 - Een van de vele Nederlanders die in Duitsland net over de grens wonen, is Arie Kerkman.

Hij  is al langer actief binnen de VVD Gennep. Daarom was Arie ook regelmatig bij de contacten met de FDP Goch. Dit resulteerde in plaats 5 op de kieslijst van de FDP voor de gemeenteraadsverkiezingen in onze buurgemeente Goch. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VVD SYMPOSIUM GRENSVERLEGGEND LIMBURG


14-04-2014 - Zaterdag 12 april organiseerde de VVD Limburg in Maastricht het symposium ‘Grensverleggend Limburg’ met een keur aan zeer interessante sprekers. Janine van Hulsteijn, Holger Rodoe en Arie Kerkman gingen hier dan ook met veel zin naar toe. De VVD Gennep had eveneens de FDP Goch uitgenodigd, de heren Christian Peters en Ferdinand Heinemann togen dan ook namens de FDP Goch richting Maastricht.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FDP GOCH DOET MEE AAN VVD CAMPAGNE


17-03-2014 - Zaterdag 15 maart was het opnieuw tijd om op straat met mensen in gesprek te gaan t.b.v. de campagne en om op de verkiezingsmarkt van de gemeente te staan. Veel van onze kandidaten waren aanwezig om tekst en uitleg te geven, flyers, ons verkiezingsprogramma of luchtballonen uit te delen. Daarnaast waren ook onze liberale vrienden van de FDP uit Goch gekomen om ons bij de campagne te ondersteunen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WINDMOLENPARK REICHSWALD


18-02-2014 - De VVD Gennep is begin januari door de liberale FDP uit Goch benaderd over plannen voor een grootschalig windmolenpark in Kranenburg. De FDP heeft terecht grote problemen met de plannen om aan de Kartenspielerweg in het Reichswald 25 windmolens van 200 meter hoog toe te staan.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DUITS - NEDERLANDSE VERKIEZINGSCAMPAGNE


20-01-2014 - Een tweede officiële bijeenkomst van de liberale FDP Goch en VVD Gennep vond plaats op

8 januari in het Sporthotel ‘De Poort’ te Goch. Naast veel informeel en onderling contact tussen de twee fracties komen de twee partijen ook steeds vaker bijeen om actuele onderwerpen met elkaar te bespreken. In dit geval de tweede officiële bijeenkomst omdat het een tegenbezoek was nadat de FDP in mei 2013 voor het eerst naar Gennep was gekomen om persoonlijk kennis te maken.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VVD OP DE BRES TEGEN WINDMOLENS REICHSWALD


13-02-2014 - Op 8 januari jl. was de VVD Gennep op bezoek bij onze liberale vrienden van de FDP in Goch. Daar werd door de FDP Goch al aangegeven dat zij grote problemen hebben met de plannen van de gemeende Kranenburg voor een grootschalig windmolenpark aan de Kartenspielerweg in het Reichswald. Ook tijdens ons bezoek aan de dorpsraad van Ven-Zelderheide kwam dit dossier ter sprake en werden er grote bezwaren geuit door de bewoners.


------------------------------------------------------------------------------------- E I N D E ------------------------------------


OVERLEG GRENSOVERGANG HOMMERSUM-GENNEP


03-07-2015 - Op 3 juli jl. heeft een grensoverschrijdend overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit de politiek en belangenvereniging uit Goch en Gennep, over de realisering van een grensovergang in Hommersum voor personenauto’s. Dit overleg werd geïnitieerd door Arie Kerkman, voorzitter van de FDP Goch en secretaris van de VVD Gennep.


Vele jaren geleden werd de Kendelbrug aan de Huyskensstraße/Veedijk gesloten voor gemotoriseerd

verkeer vanwege de slechte toestand. De stad Goch en de gemeente Gennep hebben toen als alternatieve de slagboom aan de Mortelweg/Kamperweg geopend.


Echter eind maart 2013 werd zonder enig overleg deze grensoverschrijdende verbinding door de stad Goch weer afgesloten.


Veel bewoners van Hommersum en Gennep zijn door deze abrupte sluiting betroffen, moeten sindsdien een flink stuk omrijden. De FDP Goch en de VVD Gennep hebben bij de gesloten grensovergang hun eerste overleg gevoerd. Ook werd toentertijd de belangenvereniging “Pro Grüne Grenze” opgericht en heeft een petitie ingediend bij de president van de Landtag van Nordrhein Westfalen in Düsseldorf, met de bedoeling de sluiting door de stad Goch weer te laten terugdraaien. De president van de Landtag heeft de stad Goch de opdracht gegeven dit voorval te herzien.


Het stadsbestuur van Goch heeft vanwege verkeerstechnische- en kadastrale redenen een hernieuwde opening van de provisorische grensovergang definitief uitgesloten.


Aan het overleg hebben deelgenomen KERN uit Gennep, Bürgerforum Goch, FDP Goch en de belangenvereniging “Pro Grüne Grenze”. Met deze vertegenwoordigers werd nogmaals de stand van zaken doorgenomen, nieuwe mogelijke varianten en de te nemen vervolgstappen besproken. Als eerste wordt door de FDP Goch bij de Euregio een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning uit Intereg-middelen voor een nieuwe Kendelbrug aan de Huyskensstraße. De fractie van KERN zal het voornemen bij wethouder Welles onder de aandacht brengen en een verbreding van de Veedijk bespreekbaar maken. In het najaar zal een vervolgoverleg gehouden worden.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Open grenzen, zonder barrières!